آموزش های کاروفناوری

در کتاب کاروفناوری هشتم وکتاب کاروفناوری نهم یکی از پودمان های کتاب ،کاربافلز می باشد در این بخش شما می توانید چند آموزش را در این زمینه دانلود نمایید

ساخت جاکبریتی فلزی
جهت دریافت فایل روی بیشتر کلیک نمایید.   بیشتر…


قلم زنی
جهت دریافت فایل روی بیشتر کلیک نمایید.   بیشتر…


لحیم کاری
جهت دریافت فایل روی بیشتر کلیک نمایید.   بیشتر…


سوراخ کاری
مطلب کمک آموزشی مبحث سوراخ کاری   بیشتر…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.