بازی آدمخوارها و کتابخوانها

در کتاب کاروفناوری هفتم از دانش آموزان خواسته شده با جستجو در سایت شبکه رشد ،در قسمت دانشنامه و سرگرمی ها و بازی های فکری به بازی آدمخوارها و کتابخوانها بپردازند.در این بازی میخواهیم آدمخوارها و کتابخوانها را به آن طرف رود ببریم.ولی باید توجه کنیم که اگر در یک سمت تعداد آدمخوارها بیشتر از کتابخوانها باشد.آدمخوارها،کتابخوانها را خواهند خورد.حالا با کمی فکر آنها را به سلامت به آن طرف رودخانه ببرید.


  1. فرزاد گفت:

    چرانمیاد

  2. یاسر گفت:

    سایت رشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.