بازی حافظه

با این بازی قدرت حافظه خود را بسنجید.شما باید اشکال مشابه را در جدول بیابید.البته در این کار باید سرعت عمل داشته باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.