باغچه های عمودی بسیار زیبا درست کنیم-کاروفناوری

شما  نیز می توانید با استفاده از وسایل ساده و یا دورریختنی به طراحی و ساخت نمونه هایی مانند زیر بپردازید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.