دانلود pdf کتاب کاروفناوری نهم – ۹۵/۹۶

شما می توانید از طریق لینک های زیر کتاب درسی کاروفناوری نهم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ را دانلود نمایید.

منبع:http://www.chap.sch.ir-اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

کد کتاب:
۱۳۶

دوره تحصیلی:

سال تحصیلی:

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
مقدمه ۵۹۰٫۸۸ کیلوبایت
بخش اول ۷۶۵٫۶۱ کیلوبایت
بخش دوم ۱٫۰۱ مگابایت
بخش سوم ۱٫۱۳ مگابایت
بخش چهارم ۸۷۸٫۸۸ کیلوبایت
بخش پنجم ۱٫۱۵ مگابایت
بخش ششم ۱٫۳۱ مگابایت
بخش هفتم ۱٫۱۱ مگابایت
بخش هشتم ۱٫۱۹ مگابایت
بخش نهم ۹۳۴٫۸۶ کیلوبایت
بخش دهم ۱٫۰۹ مگابایت
بخش یازدهم ۸۴۷٫۵۴ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
کار و فناوری ۶٫۸۷ مگابایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.