دستور رسم یک هشت ضلعی با نرم افزار اسکرچ

در کتاب کاروفناوری نهم یکی از موضوعات داده شده درفرمان های برنامه اسکرچ، رسم انواع چند ضلعی ها با این برنامه می باشد در این قسمت برای آشنایی شما فرمان رسم یک هشت ضلعی آورده شده است شما می توانید با تغییر تعداد تکرار و گامها و زاویه انواع چند ضلعی ها را رسم کنید۱۲۳۴۵۸۷۴


  1. علی رضا حمیدی گفت:

    عالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.