روش شناسایی پسوند فایل یا فرمت

☣️ فرمت یا پسوندفایل چیست؟
هرفایلی دارای سه قسمت است،
نام فایل
فاصله
پسوند
passcal.exe
پاسکال نام فایل که میتواندفارسی هم باشد،(.)فاصله بین نام وپسوند..(exe) که پسوندوقالب است.
حال که فرمت فایل رادانستیم،میخواهیم نرم افزاراجراکننده آنرا هم بشناسیم،
بعد از اینکه فرمت فایل را تشخیص دادید، اگر ندانستید که این فرمت مربوط به چه نوع فایل‌هایی است و یا با چه نرم‌افزاری باز می‌شود،
این مشکل با سایتی باآدرس زیر،قابل حل است. وارداین سایت شوید
http://www.fileinfo.com
کاروفناوری هشتم – کاروفناوری هفتم – کاروفناوری نهم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.