سوال الگوریتم- ویژه دبیرستان تیزهوشان

فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را خوانده و بصورت زیر تصمیم گیری نماید:

– اگر عدد سوم صفر بود حاصل جمع دو عدد دیگر
– اگر عدد سوم منفی بود تفاضل دو عدد دیگر
– اگر عدد سوم مثبت بود حاصل ضرب دو عدد دیگر

را نمایش دهد.


  1. مهرداد فرخ تبار گفت:

    سلام من جواب را به ایمیل شما ارسال کردم لطفا ایمیلتون رو چک کنیدبا تشکرمهردادفرخ تبار ۹/۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.