فرمان های شرطی در برنامه اسکرچ – کاروفناوری نهم

در برنامه اسکرچ که در کتاب کاروفناوری نهم آورده شده است یکی از موارد کاربردی فرمان های شرطی می باشد . در مجموعه فرمان زیر از فرمان های شرطی استفاده شده است.این برنامه  و فرمان هابه گونه ای طراحی شده است که با فشرده شدن کلید های جهت نما در روی صفحه کلید، شکلک (گربه) به همان جهت حرکت می کند.

۲۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.