فیلم آموزشی کارغیر کلاسی صفحه ۲۲

دانش آموزان کلاس نهم می توانند از طریق لینک زیر فیلم ترسیم قلاب در کارغیرکلاسی صفحه ۲۲ کتاب کاروفناوری نهم را دانلود کرده و پس از مشاهده فیلم آموزشی به ترسیم این شکل در نرم افزار ترسیم با رایانه بپردازند.

دانلود فیلم آموزشی ترسیم قلاب (باحجم حدود۳۵MB)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.