مدرسه آقابزرگ کاشان

در کتاب کاروفناوری با انواع بناها و معماری آشنا می شویم دراین بخش به یکی از زیباترین بناهای تاریخی کاشان اشاره می شود دانش آموزان نیز می توانند جهت انجام پروژه پودمان معماری به ساخت ماکت این بنا نیزبپردازند.

  

این بنا در خیابان فاضل نراقی شهرستان کاشان واقع می باشد. ساختمان این مدرسه مربوط است به دوره قاجاریه که با سرمایه شخصی به نام حاج محمد تقی خانبان طی سالهای ۱۲۵۰ تا۱۲۶۰ قمری جهت استفاده نمازجماعت ودرس وبحث داماد خود ملا مهدی نراقی دوم ، برادر ملا احمد نراقی ملقب به آقابزرگ بناشده و بدین نام معروف گردیده است . معماراین بنا شخصی به نام استاد حاج شعبان بوده است.
تمامی بنا از جمله گنبد این مدرسه که جزو بزرگترین گنبدهای آجری است باآجر ساخته شده وتزیینات بکار رفته شده در این بنا عبارت است از: کاشیکاری ،آجرکاری، کتیبه های نفیس گچی و کاشی ، مقرنس کاری، خطاطی ثلث و نستعلیق ونقاشی، که نقاشی این مدرسه توسط استاد محمد باقر قمصری صورت گرفته است. کتیبه های خطوط مسجد توسط اساتید برجسته خوشنویس کاشان من جمله:محمد ابراهیم ( جد خاندان معارفی کاشان) توسط محمد حسین( جد خاندان ادیب ) وبسمله های طغری توسط سید صادق کاشانی نوشته شده است.
در بدو ورود به مدرسه مقرنس های گچی ونقاشی سردر و کاشی های الوان به کار رفته است درطرفین درگاه ودیوارهای جلو خان و کتیبه های بالای سردر، تختگاه وظرافتی که در ساخت درب ورودی بکار رفته جلب توجه می نماید. سپس هشتی بسیار زیبا وسقف آن که با آجر و کاشی مقرنس تزیین گردیده مورد توجه قرار می گیرد، پس ازهشتی باعبوراز دو دالان مسقف عریض ، به صحن مدرسه دست می یابیم که درمیان این دوراهرو ، دوشبستان زمستانی و تابستانی در دو طبقه قرار دارد. درقسمت سردرب، چهاربالا خانه ساخته شده است که درطرفین سردرب دوبادگیر دیده میشود که این بادگیرها باهدایت هوای مطبوع به شبستان تحتانی ( تابستانی ) وبه زیرزمینی که زیرشبستانها قرار دارد ، تابستان گرم کویر را برای ساکنان این بنا قابل تحمل ودلپذیر می سازد. پس از ورود به محوطه مدرسه درصحن فوقانی وتحتانی وحجره های محل سکونت طلاب وگنبد آجری باشکوه وگلدسته های دوطرف آن خودنمایی می کند.علاوه براین، دوحیاط خلوت، آب انبار بزرگ، شبستان دیگری در پشت گنبد ، ساختمان مسجدی که در جنب گنبد واقع است و محراب کاشیکاری واقع درشبستان جنب گنبد که درحقیقت مجموعه ای است ازهنرهای معماری: کاشیکاری، گچ بری، کتیبه نویسی، مقرنس کاری ونقاشی، ازجمله متعلقات این بنای عظیم است . درقسمت شمالی این بنا، بقعه ای معروف به خواجه تاج الدین قرار دارد. اصل این بنامربوط به قرن ششم می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.