مسابقه خلاقیت برتر

جهت فراگیری بهتر درس کاروفناوری ،در آموزشگاه مسابقه خلاقیت برتر برگزار می گردد:

این مسابقه با هدف برانگیختن خلاقیت فردی و گروهی دانش آموزان آموزشگاه طراحی و اجرا می گردد .

در این مسابقه دانش آموزان هر کلاس با تشکیل گروه های دونفره و با دریافت مواد مورد نیاز به ارائه خلاقیت های خود می پردازند .

پس از ساخت وسایل توسط دانش آموزان ،کلیه سازه ها در نمایشگاهی به نمایش گذاشته می شود و توسط داوران امتیاز دهی و رتبه بندی می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.