معمای ظرف آب – کاروفناوری هفتم

در کتاب کاروفناوری هفتم معمایی با عنوان ظرف آب داریم در زیر نمونه دیگری از این معما را مشاهده می کنید(لطفا پاسخ دهید)

معما:

یک ظرف به گنجایش ۹ لیتر و یک ظرف به گنجایش ۴ لیتر آب داریم . چگونه می توانیم دقیقا ۶ لیتر آب در ظرفی که گنجایش ۹ لیتر دارد بریزیم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جواب معمای ظرف آب

 

ابتدا ظرف ۹ (نه) لیتری را پر از آب می کنیم …

چهار لیتر از آن را در ظرف ۴ (چهار) لیتری خالی می کنیم ، باقیمانده ظرف می شود ۵ (پنج) لیتر …

دوباره این کار را تکرار می کنیم و چهار لیتر دیگر به همین روش از آن کم می کنیم تا یک لیتر در ظرف باقی بماند …

حال این یک لیتر را در ظرف ۴ (چهار) لیتری می ریزیم و مجدداً ظرف ۹ (نه) لیتری را پر می کنیم …

در این مرحله اگر ظرف ۴ (چهار) لیتری که در اون یک لیتر از قبل داشتیم رو پر کنیم ، باقیمانده ظرف ۹ (نه) لیتری می شود ۶ (شش) لیتر.

 

منبع:vase2.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.