نمونه سوال الگوریتم با جواب

درکتاب کاروفناوری نهم یکی از موضوعات الگوریتم می باشد برای آشنایی شما با روش نوشتن الگوریتم هادر این پست چندسوال الگوریتم با جواب آورده شده است
(برگرفته از nkp)

الگوریتمی بنویسید که دو عدد را گرفته و ب.م.م آنها را محاسبه و چاپ نماید.

۱٫  شروع

۲٫  A , b را بگیر

۳٫  اگر a mod b=0   پس    b را چاپ کن و برو به

۴٫  a←temp

۵٫   b← a

۶٫  Temp ← b

۷٫  برو به ۳

۸٫  پایان

الگوریتمی بنویسید که  نمرات یک دانش آموز را گرفته و معدل آن را محاسبه نماید برای خاتمه  ورود عملیات عدد ۱- را بفشارد.

۱٫  شروع

۲٫  Sum← ۰ و i←۱

۳٫  Num را بگیر

۴٫   اگر num = -1 پس برو به   ۷       والا  sum ←sum + num

۵٫  i←i+1

۶٫  برو به ۳

۷٫  اگر  I <>1   پس sum / i را چاپ کن

۸٫  پایان

الگوریتمی بنویسید که n  عدد را گرفته و max  آنها راچاپ نماید.

 1. شروع
 2. n , a را بگیر
 3. i←۲
 4. Max← a
 5. a را بگیر
 6. اگر a> max پس max←a
 7. I←i+1
 8. اگر i<=n پس برو به مرحله ۵
 9. Max را چاپ کن
 10. پایان

الگوریتمی بنویسید که عددی را گرفته تعداد ارقام آن را  چاپ نماید.

۱٫  شروع

۲٫  N را بگیر

۳٫  I← ۰

۴٫  n←n  \ i

۵٫  i←i+1

۶٫  اگر  n<> 0 پس برو به مرحله ۴

۷٫  I را چاپ کن

۸٫  پایان

ü      عددی را گرفته وکوچکترین رقم  آن را چاپ کند.

ü      عددی را گرفته و مقلوب آن را چاپ نماید

ü      عددی را گرفته و مجموع ارقام آن را چاپ نماید.

ü      عددی را گرفته و ارقام زوج آن را چاپ نماید

ü      عددی را گرفته و بزرگترین رقم آن را چاپ نماید.

الگوریتمی بنویسید  که عددی راگرفته و فاکتوریل آن را چاپ نماید.

 1. شروع
 2. Fact←۱
 3. n  را بگیر
 4. Fact←fact*n
 5. n← n-1
 6. اگر n >1 پس برو به مرحله ۴
 7. Fact را چاپ کن
 8. پایان

الگوریتمی بنویسید که  یک عدد را گرفته و مقسوم علیه های آن را چاپ نماید.

 1. شروع
 2. N را بگیر
 3. I←۱
 4. اگر   n mod i=0 پس I  را چاپ کن
 5. I ←i+1
 6. اگر i<=n   پس برو به ۴
 7. پایان

الگوریتمی بنویسید که مجموع سری زیر را محاسبه و چاپ نماید.

۱+۱۱+۱۱۱+۱۱۱۱+……….+۱۱…..۱۱۱۱

 1. شروع
 2. n را بگیر
 3. i←۱ و m←۱
 4. m را چاپ کن
 5. M← m+10  ^ i
 6. I←i+1
 7. اگر I <= n پس برو به مرحله ۴
 8. پایان

الگوریتمی بنویسید که مجموع سری زیر را محاسبه و چاپ نماید.

۱۲۱۲+۲۳+۳۴+…+nn+1′>

۱٫  شروع

۲٫   Sum۰ وi← ۱

۳٫  N  را بگیر

۴٫  Sum←sum +I / ( i+1)

۵٫  I←i+1

۶٫  اگر i<=n  پس برو به مرحله ۴

۷٫  Sum را چاپ کن

۸٫  پایان


 1. ناشناس گفت:

  خوب بود حداقل کار راه انداز بود درس سختیه خوشم نمیاد ممنون

 2. علی گفت:

  سوال یک اشتباه اون ب.م.م

 3. B گفت:

  خیلی درس سختیهههه:(

 4. B گفت:

  خیلی درس سختیهههه:(

 5. Abolfazl.T گفت:

  زیاد سخت نبود میتونست از این بهترم باشه سوال های خوبی نبود

 6. نا شناس گفت:

  خوب بود معنی بعضی کلمات را همراهش بنویسید درکل ممنونم از شما

 7. ناشناس گفت:

  خوب بود ولی خیلی تبلیغات وجود داره نمی ذارن بفهمیم که در کل خوب بود

 8. h-o گفت:

  خیلی عالــــی من
  ولی فقظ کمی سخت تر هم بزارید خیلی راحتن.

 9. کدیوریان گفت:

  سلام ممنون از شما

 10. Fatemeh گفت:

  خوب بود

 11. niyayesh گفت:

  kheili komakam kard.mersi

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.