کلید دوپل – کاروفناوری نهم

مدار الکتریکی کلید دو پل

دانش پژوهان عزیز در مقاله‌ی قبل با مدار الکتریکی کلید یک پل، کاربرد و نحوه‌ی اتصال آن آشنا شدیم. در اینجا می خواهیم مدار الکتریکی کلید دو پل را معرفی کنیم.

اگر بخواهیم دو وسیله‌ی الکتریکی از یک مکان روشن و خاموش شوند، از کلید دو پل استفاده می کنیم. مانند اتاق های پذیرایی بزرگ که بیش از یک لامپ و یا لوستر دارند که باید در یک زمان یک دسته و زمان دیگر دسته‌ی دیگری از لامپ ها و در موقع دیگر دو دسته لامپ ها روشن شوند.

با استفاده از کلید دو پل، در مصرف وسایلی مانند سیم، لوله و کلید صرفه جویی می شود. کلید دو پل در حقیقت، مانند دو کلید یک پل است که در کنار هم قرار گرفته اند و هر پل آن می تواند به صورت مستقل عمل کند.

طریقه اتصال کلید دوپل:
سیم فاز را بعد از عبور از فیوز، به جعبه تقسیم می بریم و از آنجا به پیچ مشترک کلید دوپل، که معمولا به رنگ قرمز یا با حرف P مشخص گردیده است، وصل می کنیم. از دو پیچ غیر مشترک کلید، دو سیم به نام سیم های برگشت فاز به ته دو سرپیچ می بریم و به آن وصل می کنیم. سرپیچ ها را از بدنه به طور مستقیم به نول شبکه متصل می نماییم.

چنان چه تعداد لامپ ها بیشتر از دوتا باشند، سرپیچ ها به دو دسته تقسیم می شوند، به طوری که هر دسته دویا چند سرپیچ باهم موازی شده اند. در این صورت سیم برگشت و هم چنین سیم نول به نقطه ی اتصال مشترک سرپیچ ها وصل می شوند.

شکل های زیر شمای فنی، شمای حقیقی و شمای مسیر جریان مدار الکتریکی کلید دو پل را نشان می دهد:

شمای فنی (اتصال دو پل)

شمای فنی

شمای حقیقی (اتصال دو پل)

شمای حقیقی کلید دوپل
شمای مسیر جریان (اتصال دو پل)
شمای مسیرجریان
جدول معرفی وسایل و لوازم الکتریکی
نام وسیله نام لاتین سیم هایی که به آن وصل می شود
کلید یک پل Q فاز، برگشت فاز، اتصال به زمین
کلید دو پل Q فاز، ۲ تا برگشت فاز، اتصال به زمین
کلید تبدیل Q فاز، ۲ تا برگشت فاز، اتصال به زمین
سرپیچ E برگشت فاز، نول، اتصال به زمین
پریز X فاز، نول، اتصال به زمین
فیوز F در مسیر سیم فاز قرار می‌گیرد
جعبه تقسیم X محل عبور سیم‌ها و انشعاب گرفتن از آن‌هاست
سیم فاز L1 سیمی است که دارای ولتاژ یا فشار الکتریکی است
سیم نول N سیمی است که ولتاژ یا فشار الکتریکی ندارد
سیم برگشت فاز این سیم ادامه سیم فاز است که از کلید به مصرف کننده متصل می‌شود
سیم اتصال PE این سیم برای جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی به بدنه کلیه لوازم الکتریکی متصل می‌شود


  1. مهدی گفت:

    بدی نبود

  2. Farzaneh گفت:

    عالی بود

  3. عرفان گفت:

    خوب بود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.