یک نمونه از سه نمای یک قطعه

در کتاب کاروفناوری هفتم با رسم سه نمای روبه رو ،جانبی و بالای یک قطعه آشنا می شویم برای یادگیری بهتر این موضوع به مثال زیر توجه نماییم(رسم سه نمای یک قطعه)
نمای سه بعدی قطعه
سه نمای رسم شده از قطعه بالا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.