امروز، پنجشنبه 27 / 7 / 96

زمان شرکت در آزمون کلاس هفتم پایان یافته است در صورتی که قبلا در آزمون شرکت کرده اید می توانید پس از ورودبا کلیک بر روی مشاهده نتیجه آزمون از نحوه پاسخ گویی به سوالات مطلع شوید.
دوستدار شما - مبینی
شما مي‌توانيد در آزمون‌هاي زير شرکت نماييد. لطفاً يکي را انتخاب کنيد: