نرم افزارهای کاربردی هشتم

اعداد فارسی در Excel -کاروفناوری

روش ساده عدد فارسی در اکسل برای تایپ اعداد فارسی در Excel بسیاری از کاربران تنظیمات Regional & Language Options

فعال سازی نرم افزارهای کتاب کاروفناوری هشتم

دانش آموزان سال هشتم بعد از نصب  نرم افزارهای کتاب کاروفناوری برای فعال سازی این نرم افزارها می توانید از

قرار دادن قاب بر روی تصاویر

Photo Collage Maxنرم افزار مفید و جالب جهت قرار دادن قاب بر روی تصاویر می باشد ، با استفاده از

دانلود نرم افزارهای کتاب هشتم

دانلودAV.Audio.Editor دانلودBigasoft Total Video Converter 4 دانلودPhoto.Collage.Max.2.2.9.2 دانلودToon Boom Animation Flip Boom Doodle 1.0.16812 دانلودMovie Maker دانلودQuickTimeInstaller رمزباز کردن فایل