تصاویر

کارگاه خلاقیت و نوآوری – کلاس هفتم

دانش آموزان کلاس های هفتم در اولین جلسه کارکارگاهی به طراحی و ساخت ایده های خلاقانه خود به صورت گروهی

بازارچه کاروفناوری

تصاویر بازارچه کاروفناوری اردیبهشت ۹۴ – دبیرستان خاوری کاشان

این بازارچه کاروفناوری که در اردیبهشت ماه سال ۹۴ در فضای نمازخانه و حیاط دبیرستان خاوری کاشان برگزار گردید با

تصاویر بازارچه ۹۳ خاوری

[gallery_bank_album_cover album_id=1]