کارباچوب

ساخت انگشتر چوبی را با چوب بستنی امتحان کنید!-کاروفناوری

گام اول : وسایل مورد نیاز برای ساخت انگشتر چوبی چند عدد چوب بستنی لوله یا هر شی استوانه ای

نکات جالب در Paint (نقاش ویندوز)-کاروفناوری

در کتاب کاروفناوری  هفتم با برنامه نقاشی آشنا می شویم در این قسمت با چند نکته جالب در این برنامه

آموزش معرق کاری – ساخت جاکلیدی- کاروفناوری

در کاروفناوری هفتم در پودمان کار باچوب شما می توانید به عنوان یکی از پروژه های انتخابی کار زیبای زیر

فیلم ساخت شب خواب دیواری

دانش آموزان سال هفتم که برای انجام کار اختیاری پودمان کارباچوب کاروفناوری هفتم شبخواب دیواری را انتخاب نموده اند  می

طرح های معرق چوب

دانش آموزان سال هفتم می توانند برای انجام کارهای معرق دلخواه با دانلود هریک از طرح های زیر به انجام

ساختمان چوب

ساختمان چوب چوب یک ماده ناهمگون است بنابراین مقاومت چوب در هر نقطه از آن متفاوت بوده و به خواص

شناسایی انواع چوب درختان- جدول چوب شناسی

توسکا :  Alnus دو گونه توسکای قشلاقی و ییلاقی به نام های علمی Subcordate Alnus و Glutionose Alnuse در ایران وجود