پرورش دام و طیور و آبزیان

پرورش بلدرچین- کاروفناوری هشتم

بلدرچین از لحاظ جانورشناسی بلدرچین به راسته مرغان، خانواده قرقاول ، زیر خانواده مرغان مزرعه و گونه بلدرچین تعلق دارد.

تکلیف اختیاری ویژه دانش آموزان هشتم-کاروفناوری هشتم

یکی از پروژه هایی که می توانددر سال هشتم برای درس کاروفناوری هشتم صورت گیرد ساخت دستگاه جوجه کشی و