کاربافلز

دستگاه برش حرارتی

دانش آموزان سال هشتم می توانند فیلم ساخت دستگاه برش حرارتی که در کتاب کاروفناوری آورده شده است را تماشا

آموزش نکات و اصول لحیم کاری

در کتاب کاروفناوری هشتم در قسمت فلزکاری نکاتی در زمینه لحیم کاری آورده شده است برای آشنایی کامل تر شما

دستگاه های خمکاری فلزات – کاروفناوری هشتم

در پودمان فلزات کاروفناوری هشتم شما با چند روش ساده خم کاری فلزات آشنا می شوید در این فیلم شما