انتخاب رشته تحصیلی

دانش آموزان نظام جدید در پایه نهم انتخاب رشته می کنند .

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش با بیان اینکه هدایت تحصیلی دانش آموز باید از مقطع ابتدایی آغاز شود، گفت: