فناوری وسیستم ها

تاریخچه چرخ دنده ها و انواع آن

چرخ دنده ها یکی از پرمصرف ترین وسایل انتقال قدرت و حرکت هستند. مکانیزم چرخ دنده ها سیستمی است که

تعاریف فناوری

 در کتاب های کاروفناوری هفتم و کاروفناوری هشتم و کاروفناوری نهم تعاریفی از فناوری را داریم در این مقاله به