پودمان ترسیم با رایانه

تکلیف دانش آموزان سال نهم دبیرستان سینائیان(تکلیف اضافه)

شما می توانید با انجام تکلیف زیر ۲ نمره اضافه ی آزمون عملکردی را دریافت نمایید. در محیط برنامه بریسکد

کارکلاسی صفحه ۱۷ کتاب کاروفناوری نهم

برای رسم دوشکلی که در کتاب کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه صفحه ۱۷ آمده است مراحل را طبق دو

جواب کارکلاسی صفحه ۳۰ کاروفناوری نهم

جواب کارکلاسی کتاب کاروفناوری نهم- پودمان سازوکارحرکتی برگرفته از وبلاگ herfe87-وکاروفناوری کلاله نوشته شده توسط مهدی

تبدیل PDF به نقشه های اتوکد (DWG ) با PDF to DWG Converter 3.0 build 45

PDF to DWG Converter نام ابزاری کاربردی برای مهندسان و سایر کاربران می باشد که توسط آن قادر به تبدیل فایل

تکلیف جایگزین (ویژه کلاس های نهم)

دانش آموزان سال نهم که در طول ترم دوم یکی از پروژه ها یا تکالیف را انجام نداده اند می

تکلیف ویژه کلاس نهم – تکلیف شماره ۴

در برنامه بریسکد نقشه داده شده زیر را با اندازه های داده شده رسم نموده و پس از ذخیره سازی

تکلیف ویژه دانش آموزان سال نهم – تکلیف ۳

دربرنامه بریس کد مراحل زیر را انجام داده و نتیجه انجام این مراحل را در قسمت دیدگاهها بنویسید: با ابزار

طراحی ماشین مسابقه

قابل توجه دانش آموزان سال نهم مدارس تیزهوشان و شاهد: برگزاری مسابقه ماشین های مسابقه: اهداف برگزاری: ۱- به کار

راهنمای کار با اتوکد وبریس کد

راهنمای کار با اتوکد وبریس کد به سه روش می توان به فرمان های اتوکد دسترسی داشت: خط فرمان، نوار

تکلیف اختیاری۲ (ویژه دانش آموزان نهم)

دانش آموزان سال نهم می توانند دانه برف داده شده در کتاب کاروفناوری نهم (شکل ۱۵-۲ صفحه ۲۲ شکل چهارم

فیلم آموزشی کارغیر کلاسی صفحه ۲۲

دانش آموزان کلاس نهم می توانند از طریق لینک زیر فیلم ترسیم قلاب در کارغیرکلاسی صفحه ۲۲ کتاب کاروفناوری نهم

دریافت فایل نقشه ایران

دانش آموزان سال نهم می توانند برای انجام وتمرین کارغیرکلاسی صفحه ۲۳ کتاب کاروفناوری نهم از طریق لینک زیر این