پودمان خودرو

باتری ماشین چگونه کار می کند؟ شارژ و نگهداری باتری خودرو-کاروفناوری

باتری‌های خودرو‌ها که نقش مهمی‌در سیستم استارت و برق خودرو بازی می‌کنند اغلب از نوع سربی اسیدی هستند. اگر صاحب

ترمز ABS چیست و چگونه کار می‌کند؟

چرا به ترمز ABS نیاز داریم؟ / سیستم ترمز ضد قفل چگونه کار می کند؟ / انواع و اجزا ترمز