پودمان عمران

باغ تاریخی فین کاشان

باغ فین کاشان، نام یک باغ ایرانی است که حمام فین نیز در آن قرار دارد. مکان نامبرده جایی است

انواع پیوندها در دیوار چینی

در کتاب کاروفناوری نهم نمونه هایی از پیوندهای مختلف آجری ارائه شده است در این بخش برای آشنایی شما چند

پروژه های کتاب کاروفناوری نهم

در کتاب کاروفناوری نهم با چند پروژه تجویزی و نیمه تجویزی آشنا می شویم که از جمله این پروژه ها

عکس هایی از شگفت انگیزترین ساختمان های جهان

عکس هایی از شگفت انگیزترین ساختمان های جهان شما در این مجموعه می توانید تعدادی از تصاویر ساختمان های زیبای